S kamennou vlnou zateplite dom šetrne, jednoducho a bezpečne

S kamennou vlnou zateplite dom šetrne, jednoducho a bezpečne

Ako zatepliť dom

Kamenná vlna šetrí náklady na energie

Stavba nového domu alebo jeho rekonštrukcia je často dôležitým projektom, ktorý môže ovplyvniť celú rodinu. Preto je dôležité venovať dostatočnú pozornosť zatepleniu fasády, strechy alebo podlahy či priečok rodinného domu. Voľba správneho izolačného systému patrí ku kľúčovým rozhodnutiam vo fáze projektovej aj realizačnej.

Tepelné straty cez fasádu predstavujú podstatnú časť z celkových strát tepla stavby. Fasáda rodinného domu má približne 30 percentný podiel na celkovom úniku tepla. Nezateplenou alebo nesprávne zateplenou strechou môžete zase unikať ďalších 25 % energie na vykurovanie. Správnym a odborným zateplením tak ušetríte viac ako polovicu nákladov na vykurovanie, chladenie aj vetranie.

Protipožiarnu ochranu pomôže zabezpečiť nehorľavá izolácia z kamennej vlny. Zateplenie šikmej strechy alebo podkrovia je skvelým riešením, pokiaľ chcete využívať podkrovie na bývanie. V lete izolácia z kamennej vlny obmedzí prestup tepla do vnútra domu a v zime naopak zabráni tepelným únikom. Zateplenie fasády domu kontaktným a spôsobom prináša ďalšie úspory a je šetrné k životnému prostrediu. Akustické izolácie priečok a podláh zase prispejú k tichému a pokojnému prostrediu v obytných miestnostiach.

Izolácie ROCKWOOL ušetria náklady na energie, zlepšia akustickú pohodu v dome a výrazne zvýšia jeho požiarnu bezpečnosť. Kamenná vlna zlepšuje každodennú kvalitu života ľudí a udržuje ich v pohodlí, zdraví a bezpečí. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam spĺňa kamenná vlna tie najprísnejšie kritéria, požiadavky a normy na izoláciu stavieb.

Zásady pri zatepľovaní

Pri inštalácii zateplenia z kamennej vlny dodržujte niekoľko všeobecných zásad:

• pri plánovaní a realizácii zateplenia sa obráťte na odborníkov, ktorí posúdia objekt zateplenia, jeho konštrukciu a navrhnú optimálne izolačné riešenie,
• pri zateplení rodinného domu sa odporúča začať s izoláciou strechy, potom vymeniť okná a tak zatepliť fasádu,
• hrúbka vhodnej izolácie je navrhovaná na odporúčanú hodnotu súčiniteľa prestupu tepla a podľa požadovaných tepelne technických vlastností zatepľovanej konštrukcie,
• nezatepľujte pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 25 °C, pri silnom vetre, daždi alebo pri intenzívnom slnku,
• vyvarujte sa nedostatočnej príprave podkladu pre aplikáciu izolácie z kamennej vlny,

• pri zatepľovaní sa sústreďte i na detaily ako sú rámy okien, dverí apod., vždy používajte systémové prvky – ukončovacie profily,
• izolácie z kamennej vlny režte nožom na izoláciu a zachovajte rovný a hladký povrch rezu, 
• izoláciu režte o asi 0,5 až 1 cm širšie ako je vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami konštrukcie,
• izoláciou vyplňte celý priestor, aby nevznikali žiadne medzery alebo škáry,
• jednotlivé vrstvy ukladajte postupne,
• po mäkkých izoláciách nechoďte, po tvrdých obmedzte pohyb na minimum,
• pozorne čítajte pokyny výrobcu,
• používajte vhodné pracovné odevy.

Technická podpora
Poradenstvo Technická podpora
Poradenstvo

Technická podpora

Pri voľbe izolačného riešenia Vám poradia ROCKWOOL špecialisti

Viac ako len kameň

Kamenná vlna je nehorľavá izolácia, ktorá tlmí hluk a zachováva si svoje vlastnosti desiatky rokov.

Viac ako len kameň
Back