Trvalo udržateľný rozvoj v spoločnosti ROCKWOOL

Trvalo udržateľný rozvoj v spoločnosti ROCKWOOL

Správame sa zodpovedne k svojmu okoliu

Udržateľný rozvoj

Skupina ROCKWOOL sa pripojila k výzve udržateľného rozvoja, ktorú v 17 bodoch stanovila organizácia OSN. Produkty a systémy z kamennej vlny prispievajú k úsporám energií, zníženiu spotreby vody, vyššej požiarnej bezpečnosti či akustickému pohodliu.

Do roku 2030 sa usilujeme o naplnenie týchto cieľov:

  • znížiť počet úrazov s pracovnou neschopnosťou o 10 % ročne a nemať žiadne smrteľné pracovné úrazy 
  • znížiť spotrebu vody v závodoch o 10 % do roku 2022 a o 20 % do roku 2030 
  • znížiť emisie v závodoch o 10 % do roku 2022 a o 20 % do roku 2030 
  • zvýšiť energetickú efektívnosť vlastných nerenovovaných skladovacích budov a mať 35% úsporu energií do roku 2022 a 75% úsporu do roku 2030
  • zvýšiť počet krajín, so spätným odberom produktov, na 15 krajín do roku 2022 a na 30 krajín do roku 2030
  • znížiť objem odpadu o 40 % do roku 2022 a o 85 % do roku 2030 


ROCKWOOL prispieva k zníženiu emisií, spotreby energií a k lepšiemu hospodáreniu s vodou. Výrobky z kamennej vlny znižujú počas svojej životnosti emisie 80 až 1500krát. 

Trvalo udržateľný rozvoj v číslach
Trvalo udržateľný rozvoj v číslach

Trvalo udržateľný rozvoj v číslach

Dokument s infografikou prezentuje činnosti, ktorými sa spoločnosť ROCKWOOL pripojila k výzve udržateľného rozvoja.
Dokument s infografikou prezentuje činnosti, ktorými sa spoločnosť ROCKWOOL pripojila k výzve udržateľného rozvoja.
K nahliadnutiu
Energetická efektívnosť
Energetická efektívnosť

Energetická efektívnosť

Izolácie z kamennej vlny výrazne znižujú energetickú náročnosť budov. Obmedzujú emisie škodlivých látok a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju.
Izolácie z kamennej vlny výrazne znižujú energetickú náročnosť budov. Obmedzujú emisie škodlivých látok a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju.
Energetická efektívnosť
Požiarna bezpečnosť
Požiarna bezpečnosť

Požiarna bezpečnosť

Kamenná vlna zvyšuje požiarnu bezpečnosť budov. Nehorľavé izolácie ROCKWOOL znižujú riziko rozvoja požiaru a zabraňujú jeho šíreniu.
Kamenná vlna zvyšuje požiarnu bezpečnosť budov. Nehorľavé izolácie ROCKWOOL znižujú riziko rozvoja požiaru a zabraňujú jeho šíreniu.
Požiadavky požiarnej ochrany
Akustický komfort
Akustický komfort

Akustický komfort

Nadmerný hluk je nepríjemný a poškodzuje zdravie človeka. Pokojné prostredie doma i v práci zabezpečia akustické izolačné riešenia ROCKWOOL.
Nadmerný hluk je nepríjemný a poškodzuje zdravie človeka. Pokojné prostredie doma i v práci zabezpečia akustické izolačné riešenia ROCKWOOL.
Zvoľte akustické riešenie

Viac ako len kameň

Kamenná vlna je nehorľavá izolácia, ktorá tlmí hluk a zachováva si svoje vlastnosti desiatky rokov.

Viac ako len kameň
Back