Kariéra

Kariéra v ROCKWOOL Slovensko

Skupina ROCKWOOL zamestnáva viac ako 10 800 zamestnancov a má organizačné jednotky v 38 krajinách sveta na 5 kontinentoch. V bohumínskom závode pracuje takmer 250 ľudí na rôznych pozíciach. Zamestnanci sú najcennejším kapitálom spoločnosti. Veríme, že náš úspech závisí na nasadení každého zamestnanca a na tímovej spolupráci. Od našich zamestnancov očakávame nielen znalosti a schopnosti, ale i racionálny a pozitívny prístup k práci a úlohám. Hľadáme ľudí, ktorí sú úprimní, efektívni, zodpovední, iniciatívni a nadšení.

Proces výberového konania

Ako sa uchádzať o prácu?

Každá ponuka pracovného miesta obsahuje informáciu o tom, akým spôsobom na ňu odpovedať a aké podklady od Vás budeme požadovať. Môžete tak vypĺňať špeciálny formulár alebo budete posielať svoj životopis a motivačný list v elektronickej podobe.

Výberové konanie

Proces výberového konania v spoločnosti ROCKWOOL sa skladá z niekoľkých fáz. Po zverejnení voľnej pracovnej pozície a doručení potrebných podkladov od uchádzačov sa všetky žiadosti o prácu posudzujú. Vybraní kandidáti sú telefonicky alebo emailom pozvaní do ďalšej fázy výberu.

Nasleduje osobný pohovor v dohodnutom termíne so zástupcom personálneho oddelenia a prípadne so špecialistom z oddelenia obsadzovanej pracovnej pozície. Počas stretnutia môžete byť vyzvaní na absolvovanie testu, ktorý súvisí s povahou a náplňou pracovnej pozície. Podľa požiadaviek môže byť časť pohovoru vedená v cudzom jazyku.

V závislosti na pracovnej pozícii môžete absolvovať ešte ďalší pohovor so zástupcom manažmentu spoločnosti. V poslednej etape ste telefonicky alebo emailom informovaní o výsledkoch pohovoru.

KONTAKT

ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
info@rockwool.sk

Viac ako len kameň

Kamenná vlna je nehorľavá izolácia, ktorá tlmí hluk a zachováva si svoje vlastnosti desiatky rokov.

Viac ako len kameň
Back