Svetový líder v oblasti produktov a systémových riešení z kamennej vlny

Svetový líder v oblasti produktov a systémových riešení z kamennej vlny

O spoločnosti

Skupina ROCKWOOL

Skupina ROCKWOOL sídli v Dánsku a je svetovým lídrom v oblasti výroby produktov z kamennej vlny. Pôsobí v 38 krajinách sveta, má 40 výrobných závodov a celosvetovo zamestnáva 10 800 ľudí. ROCKWOOL vyrába produkty s ohľadom na potreby súčasného sveta. Ponúka systémové riešenia pre stavebné izolácie, akustické riešenia pre interiéry, vonkajšie obkladové systémy a využitie izolácií v spracovateľskom, automobilovom a námornom priemysle. ROCKWOOL obohacuje moderné bývanie, zlepšuje kvalitu života ľudí a udržiava ich v pohodlí, zdraví a bezpečí.

Spoločnosť má novú identitu značky. Nový logotyp, grafické znázornenie sopky spolu s názvom, naznačuje pôvod používanej primárnej suroviny. Tá je v rôznych formách zakotvená v produktoch z kamennej vlny. Nové logotypy dostali všetky divízie patriace do skupiny ROCKWOOL.

Produkty z kamennej vlny ROCKWOOL zahŕňajú rozmanité spektrum originálnych riešení v rôznych aplikáciach ako stavebné a technické izolácie ROCKWOOL, stropné akustické izolácie ROCKFON, fasádne izolačné panely ROCKPANEL, substráty GRODAN z kamennej vlny určené pre poľnohospodárstvo a takisto vlákna LAPINUS z kamennej vlny pre dopravu.

ROCKWOOL obohacuje moderný spôsob života už 80 rokov. Príbeh kamennej vlny sa začal v dánskom meste Hedehusene. V roku 1937 tam ROCKWOOL vyrobil prvú izoláciu z kamennej vlny. Poslanie skupiny ROCKWOOL sa od začiatku nezmenilo - využívať prírodnú silu kameňa na obohatenie moderného spôsobu života. 

Kamenná vlna významne prispieva k energetikej účinnosti stavieb
Udržateľný rozvoj/ROCKWOOL prispieva k udržateľnému rozvoju Kamenná vlna významne prispieva k energetikej účinnosti stavieb
Udržateľný rozvoj/ROCKWOOL prispieva k udržateľnému rozvoju

Kamenná vlna významne prispieva k energetikej účinnosti stavieb

"Skupina ROCKWOOL sa pripojila k výzve udržateľného rozvoja, ktorú v 17 bodoch stanovila organizácia OSN. Produkty a systémy z kamennej vlny prispievajú k úsporám energií, zníženiu spotreby vody, vyššej požiarnej bezpečnosti či akustickému pohodliu.
"Skupina ROCKWOOL sa pripojila k výzve udržateľného rozvoja, ktorú v 17 bodoch stanovila organizácia OSN. Produkty a systémy z kamennej vlny prispievajú k úsporám energií, zníženiu spotreby vody, vyššej požiarnej bezpečnosti či akustickému pohodliu.
Udržitelný rozvoj ROCKWOOL

ROCKWOOL Slovensko

ROCKWOOL Slovensko s.r.o. je súčasťou skupiny ROCKWOOL. Je lokálnou obchodnou jednotkou, ktorá ponúka pokročilé izolačné systémy pre stavebné objekty. Okrem kvalitných výrobkov z kamennej minerálnej vlny ponúka tiež profesionálne technické poradenstvo. Organizuje odborné školenia v oblasti vlastností a použitia výrobkov ROCKWOOL, ktoré sú určené realizačným firmám, predajcom, projektantom aj architektom.

Na českom trhu pôsobí skupina ROCKWOOL od roku 1993. Výrobný závod v Bohumíne spiustil výrobu v roku 1998 a dnes zamestnáva približne 250 ľudí. Zameriava sa na pokročilé stavebné a technické izolácie pre rôzne stavebné a priemyselné objekty. Bohumínsky závod je takisto európskym centrom technických izolácií skupiny ROCKWOOL.

Od roku 2013 investoval ROCKWOOL v Bohumíne viac ako miliardu českých korun. Zmodernizoval výrobu a rozšíril jej kapacitu, obstaral nové technológie na zníženie emisí, revitalizoval areál a vybudoval nové skladovacie plochy. Rozšírením kapacity výroby ROCKWOOL významne posilnil svoju pozíciu na európskom trhu a zvýšil konkurencieschopnosť produktov. Nové technológie a zariadenia prispeli k poklesu hodnôt emisií u niektorých zložiek spalín až o 50 %. Investícia prispela i k zníženiu energetickej náročnosti výrobného procesu.

Tajomstvo moderného života
Play

Tajomstvo moderného života

Viac ako len kameň

Kamenná vlna je nehorľavá izolácia, ktorá tlmí hluk a zachováva si svoje vlastnosti desiatky rokov.

Viac ako len kameň
Back